12.2.12

Ragnfrid Kogstad om diagnoser

Lørdag 16. april trykket Klassekampen Arne Olav L. Hagebergs reportasje ”Nye diagnosar til frisk ungdom”, som tidligere er publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Det var svært positivt at Klassekampen tematiserte diagnosesystemet for psykiske lidelser, der vi ser at garnet kastes stadig videre. Ved neste revidering av DSM er det bl.a. forslag om å ta inn kriteriet ”Attenuated Psychosis Syndrome”, som betyr en diagnose for barn og unge som kanskje kan komme til å utvikle psykose i fremtiden. Ledelsen i Norsk psykiatrisk forening kjemper for å få inn dette vage kriteriet, med lav klinisk relevans og fare for overmedisinering, stigma og tidlig trygding av et flertall som ikke utvikler psykose – prisen for å fange opp, eller ”redde” et mindretall. Og her er det at overforenklingen setter inn og hele argumentasjonen faller fra hverandre: Spørsmålet om hjelp – ikke hjelp, blir et spørsmål om føre-var-diagnostisering, medisinering o.s.v. eller ingenting.

Les Ragnfrid Kogstads innlegg på Sigruns blogg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.