9.3.12

Psykiske skader som samlebetegnelse i tiltalen

Dagens Klassekampen påpeker at mens dødsårsak og skuddskader beskrives i detalj i tiltalen mot ABB, nevnes kategorien psykiske ettervirkninger kun som en samlebetegnelse.

Dette reagerer generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse på:

- Jeg synes det er urimelig at somatiske skader er tydelig gjengitt, mens betydelige psykiske belastninger blir viet så lite oppmerksomhet, sier han.

Han mener man burde fått med en beskrivelse av omfang og hva slags type skade det er snakk om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.