9.3.12

Seminar: Situasjonstesting – middel til å styrke organisasjoners antidiskrimineringsarbeid

13. mars holder JURK og Antirasistisk Senter et seminar om situasjonstesting. Situasjonstesting brukes på steder og situasjoner der en har erfaring for at personer utestenges eller på annen måte diskrimineres på grunn av hudfarge, etnisitet, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering eller alder. Formålet er å teste og dokumentere diskriminering, sette et problem på dagsorden og påvirke praksis.
Seminaret er gratis. Program og påmelding

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.