26.4.12

E-post fra et medlem

Hei!

Tidligere overlege på Reitgjerdet (også tidligere overlege i Helsedirektoratet og senere overlege ved Trøndelag psykiatriske sykehus), Harald Reppesgård, påstår i dag følgende:

"Jeg har alltid vært en liberal psykiater og har alltid vært i mot tvangsbehandling og tvangsinnleggelser." http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10050003

Det er så man nesten blir målløs og ikke klarer å kommentere. Løgn og vrøvl er jo bare fornavnet. Reppesgaard mener da altså at han i sin lange legekarriere regelmessig har begått handlinger han egentlig var imot? Han benekter også at psykiatrisk innesperring har blitt brukt mot politiske dissidenter, også i Sovjet.

Det slår meg også at veldig mye av det psykiatere sier, passer på dem selv. Selektiv historieskriving, fordreininger, forskjønning av egen rolle, rigiditet, manglende evne til å ta inn ulike perspektiver, manglende evne til empati og til å ta innover seg lidelser man påfører andre, "målet helliger middelet"-ideologi, en tro på at ens egen virkelighet er den eneste riktige, vilje til å underkaste andre sin ideologi ved bruk av tvang, vold og makt, ingen evne til å korrigere sine forestillinger etter input utenfra osv. osv. Videre snus kritikk av dem selv raskt til påstander om paranoia hos den andre, og de snakker et teknisk, distansert språk og dehumaniserer ved hjelp av språket. Og så har vi neologismene; ingen er vel flinkere til å finne på nye ord enn psykiatrien selv.

Det er en del fagfolk som burde se skikkelig godt på seg selv i speilet.

Hilsen Anonym

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.