21.6.12

Journalistsprøyt om psykiatri

Mediene formidler mye rart av psykiatrirelaterte tema. Når journalister svikter sin samfunnsoppgave ved å underslå fakta om en mektig samfunnsinstitusjon som psykiatrien, synes jeg de er grusomme. To eksempler:

Dagbladet:

Han [Klinikksjef ved UNN, Magnus Hald] trekker fram tre kriterier, hvorav to, eller bare det siste må oppfylles, for at en person skal kunne pålegges tvungen behandling:
- Personen må ha psykoser
- Være til fare for seg selv eller andre
- Om utsiktene til vesentlig forbedring av helsen forringes av at personen ikke er under tvungen behandling.

Man kan bli svimmel av mindre. Jeg sendte e-post til Dagbladet og ba dem rette opp feilen rett etter at artikkelen ble publisert. Det gadd de ikke! De svarte ikke engang på mailen min.

Aftenposten:

Daværende helsejournalist Anne Hafstad
framstilte det som om tvang bare brukes når noen med en psykisk lidelse utgjør en fare: 

Spørsmålet om bruk av tvang er og blir en avveining mellom hensynet til den enkelte og sikkerhet for vedkommende selv og omgivelsene.


Videre hevder hun at "menneskerettighetene står sterkt her til lands", til tross for at det gang på gang har vært påpekt hvor utilfredsstillende menneskerettighetssituasjonen er i psykiatrien, et forhold som også ble rapportert til FNs menneskerettighetsråd. Prisbelønt advokat Gro Hillestad Thune har hatt en rekke innlegg om nettopp menneskerettigheter og psykiatri i avisa Hafstad jobbet i.

Er det rart få gidder å engasjere seg mot tvang?

1 kommentar:

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.