26.7.12

Avkledd psykiatri

Jeg opplever hver dag som fastlege hvordan omsorgssvikt og krenkelser påvirker folks psykiske helse og for så vidt helse i enhver sammenheng. Når skal psykiatrien begynne å forstå den enkelte person i lys av sitt utgangspunkt og levde liv og ikke bare være opptatt av å beskrive symptomer og adferd, og stille diagnoser og iverksette behandling på bakgrunn av det?

Gisle Roksund, fastlege, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin, i innlegget Avkledd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.