11.10.12

Frivillig innleggelse du liksomHåvard Bäckström har skrevet masteroppgaven Omsorgens tvetydighet ved bruk av skjerming, der han har intervjuet sykepleiere:

Mange informanter fortalte at pasienter som kommer frivillig til sykehuset skjermes mot sin vilje uten at det er fattet skjermingsvedtak. 

Informantene forteller at det kan være ulike årsaker til at denne pasientgruppen blir skjermet. Det kan være for å beskytte pasienten mot å skade seg selv eller andre, og det kan også være en del av behandlingen til pasienter med personlighetsforstyrrelsesdiagnose. En annen årsak til at pasienter skjermes er at de ikke ønsker å etterkomme pleiernes instrukser.

Flertallet av informantene forteller at tvangsmedisinering er det mest benyttede tvangsmiddelet. Pasienten har ikke noen valg vedrørende medisiner selv om han er på frivillig paragraf. En sykepleier forteller at pasientene blir tvangsmedisinert hvis han ikke følger sykepleierens retningslinjer og anbefalinger i forhold til medisin. Han sier sykepleierne oppfordrer pasientene til å ta medisin men gir dem egentlig ikke noe valg, selv om det kan høres ut som vi gjør det. 


Pasienter som er frivillig innlagt kan også bli fysisk geleidet inn på skjermet avsnitt uten at pasienten er spurt eller informert om dette. Situasjonen kan eskalere og pasienten bli agitert og utagerende. Da benyttes ofte tvangsmidler som reimer og medisin. (side 42 ->)

Les også: Det lukkede rom - Reidun Norvolls doktoravhandling om skjerming

1 kommentar:

 1. Bonivard12.10.12

  Jeg husker spesielt en ung gutt her, som var her. Og han kom så fint og ba om å – at han ville bli
  utskrevet, og det gjentok seg en fire fem ganger det der, og vi snakket og snakket og snakket med han
  for å overtale han.


  Den høres kjent ut, ja. Jeg har selv fått lese en journal der pleieren dokumenter at hun og en kollega har brukt 45 minutter i strekk på å prøve å overtale en pasient til å gjøre noe som han ga kontinuerlig uttrykk for at han ikke ønsket å gjøre og som det ikke fantes noe tvangsvedtak på.

  Du skal ikke bare ha god helse for å tåle å være på sykehus, men også sterk vilje for å tåle å være på psykiatrisk sykehus...

  Og hvis pasienten vet best selv hvordan han skal - hvordan han eller hun skal bli frisk så prøver vi jo det. Med mindre det går imot våres oppfatning av hva som er til det beste for han.

  Medbestemmelsesrett så lenge du bestemmer det som leger/pleiere mener er best. Høres kjent ut den også, ja.

  SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.