19.12.12

Tvangsmedisinert

"Høsten 1997 utviklet jeg en livstruende bivirkning av medisinene, som det tok meg hele 1998 å rehabilitere meg rent fysiologisk fra. Medisinene påførte meg en bevisstløs tilstand og kroppen ble stiv. Etter at jeg våknet gjennomgikk jeg alle stegene fra å være langvarig intravenøst ernært, via etterhvert å bli matet med flytende føde og små brødbiter, til etterhvert å kunne klare å gripe mat med egne hender; videre gjennomgikk jeg alle stegene fra å være kroppslig stiv i armer og bein og dermed sengeliggende, via å sitte i rullestol utover vinteren 1998, og deretter svimlende skritt med gåstol, til forsiktige spaserturer for egen maskin utover våren 1998, og stadig lengre spaserturer utover sommeren 1998. Og jeg måtte trene opp min stemme, fra å ikke kunne prate i flere måneder, via å peke på JA/NEI-lapp, til å kunne tale enkeltstående ord sommeren 1998, til å kunne tale en hel setning per gang utover høsten 1998, til etterhvert å klare å prate flere setninger etter hverandre, fra desember 1998."

"Etter den alvorlige medikamentelle bivirkningen – og den krevende fysiologiske opptreningen deretter – hadde jeg endelig kommet meg tilbake til livet. Men i stedet for å la meg få bearbeide de mentale traumer som dette hadde påført meg, så ble jeg påført nye traumer gjennom det tvangsregimet jeg deretter skulle bli utsatt for. Uten at det var noen som helst nødrettslig situasjon til stede, ble jeg 11. februar 1999 overført fra frivillig innleggelse til tvangsinnleggelse. Det var så dypt provoserende, at ingen aner det."

"I den samme korridoren som jeg ett år tidligere hadde blitt trillet i rullestol grunnet den medikamentelle bivirkningen, var jeg nå innesperret gjennom et papirvedtak. Og ikke nok med det, etter få dager startet også tvangsmedisineringen igjen – riktig nok med andre typer medikamenter enn sist, men det var så dypt krenkende – det fins ikke ord for det."

"Dette medførte at jeg igangsatte kraftige protestaksjoner mot sykehuset, hvilket ble møtt med enda mer tvang fra sykehusets side."

Fra Jan Olafs blogg Ettertid

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.