1.3.14

Traumebevisst omsorg = Gjør ikke (mer) skade

Onsdag kom Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS) med rapporten Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv.

Som vanlig er ikke retraumatiseringer av overgrepsutsatte i helsevesenets nevnt med et eneste ord. Men jeg fant to relevante artikler i fulltekst, som jeg legger ut lenker til:

Trauma-informed care and mental health
Perspectives on the experience of being physically restrained: An integrative review of the qualitative literature

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.