12.6.14

Lege: - Bydelen mer opptatt av byråkrati enn av bruker

NRK Østlandssendingen fortalte forrige måned om en sak der bydel Nordre Aker i Oslo hadde fjernet personalet som hjalp en bruker, til tross for at både han selv, legen og psykologen hans, mener omsorgen han fikk fungerte optimalt. Han gjorde framskritt. Men etter endringene har han blitt dårligere.

Nå har stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap, helse- og omsorgskomiteen) stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om denne saken - og også om det generelle, prinsipielle behovet for at kommunal ledelse ikke kan fraskrive seg alt ansvar for å føre kontroll og styring med egne etater og deres avgjørelser.

4. juni ble saken tatt opp i Oslo bystyres helse- og sosialkomité. Byråden var i hovedsak avvisende til å gjøre noe med saken, men det ble fattet vedtak i komiteen om én avgrenset bit av saken:

Notat 143 av 27.05.2014 – Bruker i Nordre Aker – Oppfølging – Svar på spørsmål fra Tone Tellevik Dahl (A) og Bjørnar Moxnes (R) (13/02110-6)

MERKNADER:
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og R, viser til Notat 143/2014 BRUKER I NORDRE AKER - OPPFØLGING. SPØRSMÅL FRA TONE TELLEVIK DAHL (A). BJØRNAR MOXNES (R) som omhandler en bruker i bydel Nordre Aker, der bruker, pasientombud og disse medlemmer har bedt byråden gå inn i og granske en lang rekke saksbehandlingsfeil. Disse medlemmer er ikke fornøyd med byrådets svar i notatet og oppfølging av bydelen i denne saken. Blant de saksbehandlingsfeilene som brukeren anfører, er at han mener at bydelsoverlegen er klart inhabil til å behandle hans saker. Brukeren får entydig støtte for sitt syn fra både jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, men bydelen er ikke villig til å rette seg etter dette. Disse medlemmer fremsetter derfor formelt krav om at bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning skal kontrolleres av Fylkesmannen , i henhold til kommuneloven § 59.

FORSLAG:
Tone Tellevik Dahl (A), Mazyar Keshvari (F) og Bjørnar Moxnes (R) fremmet følgende forslag:  
Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Votering:
A, F og Rs forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H og V).

Etter dette er helse- og sosialkomiteens vedtak:

Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Oppdatering: Politisk ansvarsfraskrivelse, skriver bystyre-medlemmer fra Ap, Rødt, Frp, SV og MDG i Osloby 12. juni.

Oppdatering 2: NRK har laget radioreportasje og nettsak om at brukeren har fått medhold fra Fylkesmannen og at bydelen gjeninnfører den gamle bistandsordningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.