15.9.14

Hva vil ettertiden dømme vår tid for?

Følgende kjennetegner praksis som ettertiden fordømmer:

First, people have already heard the arguments against the practice. The case against slavery didn't emerge in a blinding moment of moral clarity, for instance; it had been around for centuries.


Second, defenders of the custom tend not to offer moral counterarguments but instead invoke tradition, human nature or necessity. (As in, "We've always had slaves, and how could we grow cotton without them?")


And third, supporters engage in what one might call strategic ignorance, avoiding truths that might force them to face the evils in which they're complicit. Those who ate the sugar or wore the cotton that the slaves grew simply didn't think about what made those goods possible. That's why abolitionists sought to direct attention toward the conditions of the Middle Passage, through detailed illustrations of slave ships and horrifying stories of the suffering below decks.


"Vår tenkning er historisk og kulturelt betinget. Det vi oppfatter som et overgrep, ble ikke nødvendigvis oppfattet som et overgrep i en annen tid, i en annen kultur. Men vi sier likevel at det er et overgrep. Vi kan ikke suspendere den reaksjonen, hvilket ikke betyr at våre vurderinger er hevet over tid og sted, mens andres vurderinger ikke er det. Slik vi kan se tilbake i tid, for eksempel på hvordan tatere ble behandlet, og si “At de ikke skjønte!”, slik kommer noen til å se tilbake på oss om 100 år og si det samme om oss. Men vi kan ikke løfte oss selv ut av vår situasjon. Vi er bundet av vår egen tid og vår egen fortolkning. Vi må bruke vårt skjønn så godt vi kan. Men ingen ting taler for at historien stopper ved oss," sier professor Svein Aage Christoffersen (3 min ut i podkasten).

Det problematiske ved Christoffersens forståelse, er at han synes å forutsette et "vi" som tenker likt. Men slik er det jo ikke. Noen har alltid protestert mot det majoriteten mente var riktig, enten det var intellektuelle eller de berørte selv. Hadde man spurt norske tatere om behandlingen de fikk, ville de neppe vært enige med datidens "vi".

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.