3.12.14

Yale-studie: Biologiske forklaringsmodeller
gir mindre empatiske fagfolk

Fagfolk leste beskrivelser av pasienter hvis symptomer ble forklart med informasjon som fokuserte på enten genetikk og nevrobiologi, eller på barndomsopplevelser og stressende livssituasjoner. Forskerne fant at fagfolkene uttrykte konsekvent mindre empati og medfølelse for pasienten når hans eller hennes symptomer ble forklart med biologiske faktorer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.