17.1.12

Nasjonal helserett§konferanse

Nasjonal helserett§konferanse arrangeres 12. - 13. mars. Målsettingen for konferansen er å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Konferansen er i år på Quality Hotel & Resort Hafjell.

Tema for årets konferanse er samhandling og informasjonsbehandling i helsetjenesten. Samhandling forutsetter informasjonsutveksling, og behandling av informasjon er også viet oppmerksomhet. Blant andre aktuelle tema på konferansen er oppfølgning av barn av alvorlig syke pasienter.

Målgrupper for årets konferanse er helsepersonell og da primært leger, sykepleiere og psykologer, samt styremedlemmer i helseforetak, saksbehandlere i helsetjenesten, pasientorganisasjoner og ledere på ulike nivå både i den kommunale og statlige helsetjenesten.

Les mer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.