8.4.15

Amaliedagene 2015

WSO Oslo og Akershus er hovedarrangør for Amaliedagene, mens Landsforeningen WSO, Aurora, Mental Helse Oslo, Hvite Ørn Oslo og Akershus er medarrangører. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse i Oslo og Oslo kommune støtter arrangementet økonomisk.

Amaliedagene vil i år gå over fire dager, fra 19. til 23. august. Tittelen for 2015 er "Mer rettssikkerhet - mindre diskriminering", og vi ønsker å sette fokus på alle de negative sideeffektene og ubehagelige situasjonene som ofte oppstår når mennesker blir utsatt for bruk av tvang, både for dem som utøver "hjelpen" og dem som "mottar" den.

Det er noe som er fundamentalt galt i samfunnet vårt når vi har et hjelpeapparat som tillater at mennesker blir brukt som forsøkskaniner i eksperimenter som ikke har noen som helst vitenskapelig evidens, og at man blir degradert fra å være menneske til å bli et objekt som psykiatrien kan gjøre hva den vil med, uten noe som helst strafferettslig ansvar når det virkelig går galt.

Vi vil satse på et rikholdig arrangement med workshops, tilfriskningshistorier, spennende foredrag, underholdning og åpen mikrofon. Velkommen til Amaliedagene 2015 i august!

Bjørn Ingar Pedersen
Leder i Amaliedagskomiteen
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.