28.2.15

- Samfunnet må tåle mer annerledeshet, sier Mette Ellingsdalen


27.2.15

Ytringsfrihetspris til Silje Benedikte Stiftelsen


24.2.15

Pågår: Konferanse med Whitaker, Moncrieff, Hall m.fl.


17.2.15

Norge er et lite land.
Omtales en bruker anonymt, kan vedkommende likevel bli gjenkjent

Jeg begynte på et kurs for folk på attføring som hadde psykiske lidelser. En av de andre deltakerne var Lise. Under presentasjonsrunden fortalte hun:

"Jeg heter Lise. Jeg meldte meg på dette kurset fordi jeg trenger støtte og oppmuntring mens jeg søker jobb. Av utdannelse har jeg magistergrad i litteraturvitenskap. Jeg slet veldig psykisk mens jeg studerte, så jeg brukte hele 13 år på graden. Hadde nesten ikke trodd at jeg skulle greie det. Nå ønsker jeg å arbeide i forlag."

Jeg studerte litteraturvitenskap selv, men bare mellomfag. Da jeg fikk det vanskelig, hadde jeg noen timer med en veldig søt og hjelpsom sosionom ved Studenttjenesten. Han ba meg om ikke å gi opp, og kom med et oppmuntrende eksempel på at det går an å få til ting:

"En av mine tidligere klienter som slet psykisk, brukte 13 år på sin magistergrad."

"Heter hun Lise?" spurte jeg. Sosionomen ble veldig rar, og så beklaget han. 


Noen år senere gikk jeg hos en psykolog, som en dag utbrøt at "det fins sterke mennesker som har opplevd overgrep".

"Hvordan sterke, da?" undret jeg.

"De vender det vonde til det positive", svarte psykologen. "Et eksempel er en klient jeg hadde som tok hovedfag ved SV-fakultetet og skrev oppgave om seksuelle overgrep. Hun brukte sine egne erfaringer på en konstruktiv måte. Sensor var veldig imponert. Ingen andre hadde skrevet om akkurat det hun gjorde, og hun fikk en god karakter."

Jeg skjønte det var min venninne Line hun snakket om. Og jeg merket meg at det bare var "det sterke" hun framhevet, ikke ett ord om hva Line faktisk hadde måttet slite med som student, med en veileder med stor kunnskapsmangel på feltet.

Jeg sa ikke til psykologen at jeg skjønte hun snakket om venninnen min, for jeg ble kald av redsel og tenkte:

Hva forteller hun andre om meg?

9.2.15

Oppdatering: Program for internasjonal konferanse om dialogiske praksiser


The conferences on dialogical practices are all about developing dialogical ways of working together with individuals, families and communities. Through dialogue we can give space to people’s vitality.

This year's conference pays special attention to working together with children, and to exploring ways to allow children to speak with their own voices in demanding situations. Under the slogan “Listen to me!” - Humanizing human practices", we'll explore what might be involved in re-humanizing the practices of dialogue – many of which have become de-humanized in recent times – under three main headings:

1. Dialogues of everyday life
2. Dialogue and social justice
3. The dialogical body

The conference aims to provide an arena were practitioners, scholars, researchers and service users from various disciplines can meet and share their experiences and ideas, and co-create ways of working dialogically within human practices.

Key note speakers
Sheila McNamee 
Tim Ingold
Gert Biesta
Colwyn Trevarthen

PROGRAM


Pre-conference workshops with
Jaakko Seikkula
Peter Rober
Karine Van Tricht 
Justine van Lawick 
John Shotter
Jim Wilson Important dates:
Opening for registration: 20th January – 20th May 2015
Opening for submission of abstracts: 20th January – 20th  April 2015

31.1.15

Psykolog Birgit Valla: Hva pasientene har lært meg

28.1.15

Forskning på samtalebehandling

22.1.15

Får "nesten alle" god hjelp?

Kun fire av ti er ifølge en rapport fornøyd med hjelpen fra helsevesenet, skriver Dagens Medisin.

Hvordan stemmer det med Psykiaterforeningens egen virkelighetsbeskrivelse?

9.1.15

Fagkonferanse om traumer, dissosiasjon og psykose

7.1.15

Råder pasienter til å gjøre opptak av samtaler

Norsk Pasientforening skriver om krenkelser av pasienter. Helsevesenet mangler fungerende rutiner både for å avsløre og for å bli kvitt helsepersonell som krenker pasienter, sier foreningen.

Les artikkelen Jeg blir krenket.

30.12.14

Still spørsmål til Erna

29.12.14

Forslag til bøker av mennesker med egenerfaring

Og ikke bare bøker ... musikk? Kunst?

Tanken slo meg da jeg skrev forhåndsomtalen som jeg har lenket til nederst. Det hadde vært fint om mennesker som hadde tilgang til denne bloggen kunne skrive inn sine forslag her til egne og andres ... produkter? Og kanskje andre kunne skrive i kommentarfeltet? 

Jeg skal i hvert fall legge inn forslag etter hvert. 


Sanger om sår og styrke og sol

Dette er en forhåndsomtale av diktene som presenteres her:

28.12.14

Konferanse om prioritering i Helse-Norge

LHL ønsker å sette søkelyset på prioritering i Helse-Norge. Skal vi diskutere helseutgifter, ventetider og fremtidens prioriteringer, er godt underlagsmateriale nødvendig. Derfor har LHL laget Helsebarometeret 2015.

LHL ønsker å skape felles forståelse for mål og utfordringer i helsetjenesten, og sette søkelyset på hvilke hovedgrep som blir tatt i norsk helsepolitikk.

LHLs konferanse “Till lags åt alle kan ingen gjera" 27. januar på Oslo Kongressenter passer for alle som er interessert i utviklingen av Helse-Norge. Konferansen skal være en hyggelig møteplass. Målgrupper for konferansen er beslutningstakere på alle nivåer i helsetjenesten og -forvaltningen, ansatte og studenter ved universiteter og høgskoler, ansatte på alle nivåer i helsesektoren, pasient- og profesjonsforeninger, politikere, journalister, forskere og kommersielle aktører.

Les mer

25.12.14

Psykiateres syn på traumer og psykose

En doktoravhandling fra University of East London ser på hvordan psykiatere omtaler forholdet mellom traumer og psykose:
... reliance upon medical pathological frameworks to define 'psychotic' experiences led to an incompatibility with a view of a person's distress as meaningful and understandable in the context of their lives. Psychiatry's professional alignment with medicine favoured impersonal, neutral and objective accounts of treatment decisions ...
Avhandlingen kan lastet ned herfra.  

23.12.14

God jul!


Bloggens lesere ønskes
g
od jul og godt nyttår.

En psykiatrisk epidemi anmeldt i Klassekampen

Under overskriften "Pilleråtten psykiatri" i Klassekampen sist lørdag anmeldte Anders Danielsen Lie Robert Whitakers bok En psykiatrisk epidemi. Anmelderen, som er lege, hadde mye tankevekkende å si om innholdet i boka, som:

På medisinstudiet lærer du at oppdagelsen av antipsykotika på midten av 1950-tallet var en revolusjon. Før hadde pasienter med schizofreni vært innesperret på anstalter. Nå kunne de leve normale liv ute i samfunnet... Whitaker gir oss en ganske annen versjon av historien. Det var helsereformer som tømte sinnssykehusene i USA, ikke medisiner.

8.12.14

Seks prosent hadde hjelp av diagnosen

5.12.14

Medisinfrie tilbud og diagnoser er blant temaene i siste Psykologtidsskriftet

 Er du ikke abonnent, kan du lese artikler i Atekst, kjøpe enkeltnummer eller høre om biblioteket har tidsskriftet.

3.12.14

Åpent møte om helserett i dag

Yale-studie: Biologiske forklaringsmodeller
gir mindre empatiske fagfolk

Fagfolk leste beskrivelser av pasienter hvis symptomer ble forklart med informasjon som fokuserte på enten genetikk og nevrobiologi, eller på barndomsopplevelser og stressende livssituasjoner. Forskerne fant at fagfolkene uttrykte konsekvent mindre empati og medfølelse for pasienten når hans eller hennes symptomer ble forklart med biologiske faktorer.

2.12.14

Legathåndboken

Hvert år utgis Legathåndboken. Den kan være til hjelp om man har store utgifter i forbindelse med helseproblemer, for eksempel ved behandling hos en psykolog/terapeut uten avtale. Noen sosiale legater som kan være aktuelle i den sammenheng:

M.J. Veum og hustrus legat
Lise og Arnfinn Hejes fond (for økonomisk vanskeligstilte)
Eckbos Legat
Stiftelse 99
Josef del Mondo og Bjørn Hovdes legat til nervelidende
Josef og Haldis Andresens legat
Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Det fins også geografiske legater.

Man kan søke i Legathåndboken her.

Kjøp Legathåndboken her, eller les den på biblioteket.

Attest fra behandler må legges ved dersom man søker støtte til terapi/behandling, og søknadsfristen må overholdes.

Sjekk også Legatsiden.

Det er en del arbeid første gang man søker - med research, skriving og attestasjon, men året/-ene etter kan man gjenbruke søknaden(e) med noen små justeringer. Sjekk om legatet/-ene har elektronisk søknadsskjema, slik som Eckbos Legat.

28.11.14

Musikkterapi i Oslo