8.12.14

Seks prosent hadde hjelp av diagnosen

5.12.14

Medisinfrie tilbud og diagnoser er blant temaene i siste Psykologtidsskriftet

 Er du ikke abonnent, kan du lese artikler i Atekst, kjøpe enkeltnummer eller høre om biblioteket har tidsskriftet.

3.12.14

Åpent møte om helserett i dag

Yale-studie: Biologiske forklaringsmodeller
gir mindre empatiske fagfolk

Fagfolk leste beskrivelser av pasienter hvis symptomer ble forklart med informasjon som fokuserte på enten genetikk og nevrobiologi, eller på barndomsopplevelser og stressende livssituasjoner. Forskerne fant at fagfolkene uttrykte konsekvent mindre empati og medfølelse for pasienten når hans eller hennes symptomer ble forklart med biologiske faktorer.

2.12.14

Legathåndboken

Hvert år utgis Legathåndboken. Den kan være til hjelp om man har store utgifter i forbindelse med helseproblemer, for eksempel ved behandling hos en psykolog/terapeut uten avtale. Noen sosiale legater som kan være aktuelle i den sammenheng:

M.J. Veum og hustrus legat
Lise og Arnfinn Hejes fond (for økonomisk vanskeligstilte)
Eckbos Legat
Stiftelse 99
Josef del Mondo og Bjørn Hovdes legat til nervelidende
Josef og Haldis Andresens legat
Velferdsfondet for psykiatriske langtidspasienter

Det fins også geografiske legater.

Man kan søke i Legathåndboken her.

Kjøp Legathåndboken her, eller les den på biblioteket.

Attest fra behandler må legges ved dersom man søker støtte til terapi/behandling, og søknadsfristen må overholdes.

Sjekk også Legatsiden.

Det er en del arbeid første gang man søker - med research, skriving og attestasjon, men året/-ene etter kan man gjenbruke søknaden(e) med noen små justeringer. Sjekk om legatet/-ene har elektronisk søknadsskjema, slik som Eckbos Legat.

28.11.14

Musikkterapi i Oslo

27.11.14

Ny, nedlastbar rapport om psykososial tilnærming til psykose


19.11.14

Stortinget ville ikke høre

Barndomstraumer øker risikoen for psykisk lidelse.

I dag 19. november er det Verdensdagen for forebygging av seksuelle overgrep mot barn. Ett nyttig tiltak, mener jeg, ville være å opprette krisesentre for barn.

For 10 år siden behandlet Stortinget et forslag fra SVs May Hansen og Inga Marte Thorkildsen om opprettelse av slike krisesentre.

Thorkildsen sa i sitt hovedinnlegg 10.12.04:

- Jeg har lyst til å lese opp et brev som er blitt sendt til hele familie-, kultur og administrasjonskomiteen. Jeg tror det er viktig at vi tenker på hva dette betyr for enkeltmennesker. Brevet er fra en kvinne som tok kontakt med oss, uten at hun visste at vi hadde foreslått å opprette et krisesenter for barn.

Denne kvinnen var meg, og her er brevet jeg sendte til barne- og familieminister Laila Dåvøy og en rekke stortingsrepresentanter, inkludert Familiekomiteen, og som ble lest opp fra Stortingets talerstol:

Som forhenværende mishandlet og misbrukt barnt vil jeg på det mest innstendige insistere på at krisesentre er nødvendig. Ikke alle overgrepsutsatte barn er så heldige at voksne avdekker eller mistenker overgrepene. Det er store mørketall. Voksne kvinner i Norge har i mange år nå hatt krisesentre å dra til. Barn har ingen steder å flykte til, til tross for at de skades langt alvorligere enn voksne kvinner som opplever mishandling eller voldtekt.

Dersom overgrepsutsatte barn fikk oppleve at samfunnet ga dem reell beskyttelse, ville det helt klart resultere i færre sosiale problemer og ulike typer avvik både i barne- og ungdomstiden og senere i livet (sosiologiprofessor Willy Pedersen skriver i et innlegg i Aftenposten i dag» – og dette er 1. desember – «om seksuelt misbrukte jenters sårbarhet for tidlig alkoholdebut). Jeg opplevde selv som barn fortvilelsen over ikke å ha noe sted å flykte til; hadde ikke andre «fluktmuligheter» enn bøker, selvmord(sforsøk) og alkohol. Dessuten ble jeg svært deprimert og var redd hele tiden.

Jeg mener selvsagt at det er voksnes ansvar å oppdage overgrep mot barn, men vi vet hvor vanskelig dette er i praksis, og at voksne ofte kvier seg for å ta problemet opp. Viser til et debattinnlegg om dette i Dagbladet 4.10 i år av psykolog Turid Moen. Slik det har vært opp til i dag, lever mange barn i rene konsentrasjonsleire i hjemmene sine, og dette gjelder kanskje også fortsatt i institusjoner for noen barn. Jeg har snakket med andre voksne som ble utsatt for overgrep som barn som har kunnet fortelle at de gikk gatelangs på kvelden eller natten fordi de ikke ønsket å gå hjem og legge seg, siden de ikke fikk ligge alene i sengen sin. Selv streifet jeg alene rundt i skogen, og til tider gjemte jeg meg i fjøset eller låven der jeg vokste opp.

Dersom de mest utsatte barna i samfunnet vårt skal tas på ramme alvor, må voksensamfunnet orke å ta opp kampen også mot de uheldige sidene ved familielivet, som at hjemmet og familien slett ikke alltid er det sted hvor barn «naturlig» føler de hører til.


Thorkildsen fortsatte:

- Jeg syns at dette er sterke og alvorlige ord som komiteen egentlig burde tenkt enda nøyere igjennom før man valgte å avvise dette så resolutt som det komiteen har valgt å gjøre. Det er mange barn som lever i tilsvarende situasjon, og som ikke aner hvor de skal be om hjelp. Etter at vi også har inkorporert FNs barnekonvensjon, mener vi fra SVs side at Norge har et ekstra stort ansvar for å ta barn på alvor. Da må vi også legge forholdene til rette for at det skal være mulig.

Kun 12 stortingsrepresentanter stemte for forslaget om krisesentre for å hjelpe utsatte barn, mens 83 stemte mot. Så hvor genuint opptatt er politikerne av å forhindre overgrep mot barn?

16.11.14

Interessant program om psykoterapi

Siste utgave av podkastserien Psykologlunsj vier en hel time til temaet psykoterapi og -forskning.
Foruten to av de tre psykologene som står bak Psykologlunsj, deltar denne gangen også fire NTNU-psykologer. Podkasten er det mest interessante programmet jeg noen gang har hørt om terapi.

12.11.14

Workshop om krenkelser i behandling og kurs om CRPD

Arrangement 1
Senter for medisinsk etikk i Oslo inviterer til workshop for mennesker som har opplevd tvang eller krenkelser i behandling innen psykisk helsevern.

Forskeren som leder workshopen stiller blant annet spørsmålet: Når kan man karakterisere en opplevelse med tvang som uforenelig med menneskerettighetene, og hvorfor?

Les saken hos Erfaringskompetanse.

Arrangement 2
Unge Funksjonshemmede inviterer til kurs om FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) 5. desember. Gratis, men man må melde seg på. Les mer

10.11.14

Psykologtidsskriftet ønsker tips om tema

8.11.14

Til deg som ikke har lest Hege Orefellens dissens

Jeg vil i de nærmeste ukene framover legge ut Hege Orefellens dissensuttalelse Selvbestemmelse og frihet på lik linje med andre i bloggen min, slik at flere får lest den.

For at det ikke skal bli for mye å lese på én gang, legger jeg ut i etapper, på lørdager og tirsdager. Følg med på bloggen eller via RSS4.11.14

To viktige opprop

Opprop 1

WSO og andre organisasjoner for funksjonshemmede og syke trues nå av mindre støtte til kurs.
Signér opprop.Opprop 2


Den britiske frivillige organisasjonen Samaritans, som til dels kan sammenliknes med Mental Helses Hjelpetelefon og Kirkens SOS, har startet digital jakt på tvitrere som bruker ord og uttrykk som kan tolkes som selvmordstanker, slik som "er lei av livet" eller "hater meg selv". Kampenjen deres heter Samaritans Radar.
Den oppfordrer folk til å bruke en app som kan overvåke depressive tweets fra folk man følger. Både personvernmessig og på grunn av faren for at troll og stalkere vil bruke denne appen, er en slik overvåking av folk forkastelig. Blir ikke denne kampanjen stoppet, vil vi garantert få flere slike. Signér opprop.


Vil du følge utviklingen på Twitter, sjekk hashtag #SamaritansRadar.

Jeg har også bedt organisasjonen om å bli fritatt fra overvåking. Det kan man gjøre ved å sende en mail til radar@samaritans.org og be om å komme på deres whitelist. Begrunn med at du er aktivist, blogger el. likn. innen psykisk helse.

17.10.14

Seminar om brukermedvirkning i helseforskning

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net

4. november arrangeres et seminar om brukermedvirkning i helseforskning, i regi av Kunnskapssenteret, Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Målgruppe er brukere og brukerorganisasjoner, helsepersonell, forskere, forskningsfinansiører og forvaltningen.

Seminaret er gratis. Påmelding innen 27. oktober.

10.10.14

Richard Bentall: "Ni myter om schizofreni"

Dagskonferanse Nettverk for sosio-kulturelle perspektiver på psykisk helse

Konferanse 10.11.

30.9.14

Bokutgivelse av psykolog Birgit Valla

29.9.14

Seminar om "krenkede" pasienter

Psykiaterforeningen inviterer sine medlemmer, journalister og brukere av psykisk helsevern til seminar 31.11.14 kl. 08.00-16.00.

Tema:  Når hjelperen ofrer seg - og pasienten ikler seg offerrollen  

Program:

08.00 Velkommen! Ved Psykiaterforeningens leder. 
08.15-09.00 Foredrag ved psykiater Johansen: Alle fagfolk gjør så godt de kan - psykiatriske pasienters paranoia om at man ønsker å gjøre dem vondt.
09.00-09.15 Pause
09.15-10.00 Foredrag ved psykiater Skårderud: Lengselen etter offerskapet - en komparativ analyse av dypstrukturer i Lukas' pasjonshistorie og Fellinis filmer.
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Foredrag ved psykiater Hansen: Innbilt viktimisering som kilde til gårsdagens og dagens psykiatrikritikk. 
11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Foredrag ved psykiater Jonasen: "Krenkethet" etter personlighetsdiagnose - et sikkert tegn på narsissistisk personlighetsforstyrrelse.  
12.00-12.05 Kunstnerisk innslag ved brukerrepresentant: Diktet "Du er mer enn diagnosen"
Ikke bry deg om
psykiaternes og psykologenes dom.
Stemplet de gav
var bare til for Nav, 
det har intet med deg å gjøre
og vil intet ubehagelig medføre.
Det er bare et nummer i din journal,
du er likevel helt normal.
Kun en faglig skildring,
likegyldig som en hildring.
Du er mye mer enn diagnosen:
uførepensjonist, dagsenterbruker, eller født på Fosen. 
12.05-12.45 Lunsj.
12.45-13.30 Foredrag ved psykiater Nes: Tilegnelse av offerrollen som følge av vrangforestillinger under tvangsmedisinering og basketak med personalet. 
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Foredrag ved psykologspesialist Vold: Pasienten som følte seg traumatisert - følelser er ikke fakta.
14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Foredrag ved advokat Hegnar: Si aldri unnskyld til en psykiatrisk pasient. 
15.30-16.00 Oppsummering og avslutning.

Sted: Kantina på Gaustad.
Bindende påmelding innen 25.09.14
Pris: 2.500 kr. (Dekkes av arbeidsgiver. Brukere betaler av egen lomme, som del av sin recovery-prosess.)

Akademia, psykiatrioverlevere og narrativ kontroll