17.10.14

Seminar om brukermedvirkning i helseforskning

Foto: Stuart Miles/freedigitalphotos.net

4. november arrangeres et seminar om brukermedvirkning i helseforskning, i regi av Kunnskapssenteret, Diakonhjemmet Sykehus, Forskningsrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Målgruppe er brukere og brukerorganisasjoner, helsepersonell, forskere, forskningsfinansiører og forvaltningen.

Seminaret er gratis. Påmelding innen 27. oktober.

10.10.14

Richard Bentall: "Ni myter om schizofreni"

Dagskonferanse Nettverk for sosio-kulturelle perspektiver på psykisk helse

Konferanse 10.11.

30.9.14

Bokutgivelse av psykolog Birgit Valla

29.9.14

Seminar om "krenkede" pasienter

Psykiaterforeningen inviterer sine medlemmer, journalister og brukere av psykisk helsevern til seminar 31.11.14 kl. 08.00-16.00.

Tema:  Når hjelperen ofrer seg - og pasienten ikler seg offerrollen  

Program:

08.00 Velkommen! Ved Psykiaterforeningens leder. 
08.15-09.00 Foredrag ved psykiater Johansen: Alle fagfolk gjør så godt de kan - psykiatriske pasienters paranoia om at man ønsker å gjøre dem vondt.
09.00-09.15 Pause
09.15-10.00 Foredrag ved psykiater Skårderud: Lengselen etter offerskapet - en komparativ analyse av dypstrukturer i Lukas' pasjonshistorie og Fellinis filmer.
10.00-10.15 Pause
10.15-11.00 Foredrag ved psykiater Hansen: Innbilt viktimisering som kilde til gårsdagens og dagens psykiatrikritikk. 
11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Foredrag ved psykiater Jonasen: "Krenkethet" etter personlighetsdiagnose - et sikkert tegn på narsissistisk personlighetsforstyrrelse.  
12.00-12.05 Kunstnerisk innslag ved brukerrepresentant: Diktet "Du er mer enn diagnosen"
Ikke bry deg om
psykiaternes og psykologenes dom.
Stemplet de gav
var bare til for Nav, 
det har intet med deg å gjøre
og vil intet ubehagelig medføre.
Det er bare et nummer i din journal,
du er likevel helt normal.
Kun en faglig skildring,
likegyldig som en hildring.
Du er mye mer enn diagnosen:
uførepensjonist, dagsenterbruker, eller født på Fosen. 
12.05-12.45 Lunsj.
12.45-13.30 Foredrag ved psykiater Nes: Tilegnelse av offerrollen som følge av vrangforestillinger under tvangsmedisinering og basketak med personalet. 
13.30-13.45 Pause
13.45-14.30 Foredrag ved psykologspesialist Vold: Pasienten som følte seg traumatisert - følelser er ikke fakta.
14.30-14.45 Pause
14.45-15.30 Foredrag ved advokat Hegnar: Si aldri unnskyld til en psykiatrisk pasient. 
15.30-16.00 Oppsummering og avslutning.

Sted: Kantina på Gaustad.
Bindende påmelding innen 25.09.14
Pris: 2.500 kr. (Dekkes av arbeidsgiver. Brukere betaler av egen lomme, som del av sin recovery-prosess.)

Akademia, psykiatrioverlevere og narrativ kontroll


26.9.14

Mer omsorg betyr mindre tvang

19.9.14

NRKs Folkeopplysningen ser på legemiddelforskningen

17.9.14

- Pinlig for norske myndigheter

Det ser ut som myndighetene går for en svært pinlig eksaminering i CRPD-komiteen om noen år, hvor vi ikke bare setter oss i baksetet, men står igjen på bussholdeplassen når bussen kjører. Norges håndtering av menneskerettighetene til mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser er så langt en trist og skamfull historie.
Mette Ellingsdalen og Liv Skree har skrevet essayet Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge? –Menneskerettighetsutviklingen siden 2006, som står på trykk i siste utgave av Tidsskrift for psykisk helsearbeid.

16.9.14

15.9.14

Menneskerettighetskonferanse i Oslo

Tvitring om traumerHva vil ettertiden dømme vår tid for?

Følgende kjennetegner praksis som ettertiden fordømmer:

First, people have already heard the arguments against the practice. The case against slavery didn't emerge in a blinding moment of moral clarity, for instance; it had been around for centuries.


Second, defenders of the custom tend not to offer moral counterarguments but instead invoke tradition, human nature or necessity. (As in, "We've always had slaves, and how could we grow cotton without them?")


And third, supporters engage in what one might call strategic ignorance, avoiding truths that might force them to face the evils in which they're complicit. Those who ate the sugar or wore the cotton that the slaves grew simply didn't think about what made those goods possible. That's why abolitionists sought to direct attention toward the conditions of the Middle Passage, through detailed illustrations of slave ships and horrifying stories of the suffering below decks.


"Vår tenkning er historisk og kulturelt betinget. Det vi oppfatter som et overgrep, ble ikke nødvendigvis oppfattet som et overgrep i en annen tid, i en annen kultur. Men vi sier likevel at det er et overgrep. Vi kan ikke suspendere den reaksjonen, hvilket ikke betyr at våre vurderinger er hevet over tid og sted, mens andres vurderinger ikke er det. Slik vi kan se tilbake i tid, for eksempel på hvordan tatere ble behandlet, og si “At de ikke skjønte!”, slik kommer noen til å se tilbake på oss om 100 år og si det samme om oss. Men vi kan ikke løfte oss selv ut av vår situasjon. Vi er bundet av vår egen tid og vår egen fortolkning. Vi må bruke vårt skjønn så godt vi kan. Men ingen ting taler for at historien stopper ved oss," sier professor Svein Aage Christoffersen (3 min ut i podkasten).

Det problematiske ved Christoffersens forståelse, er at han synes å forutsette et "vi" som tenker likt. Men slik er det jo ikke. Noen har alltid protestert mot det majoriteten mente var riktig, enten det var intellektuelle eller de berørte selv. Hadde man spurt norske tatere om behandlingen de fikk, ville de neppe vært enige med datidens "vi".

Hvor blir det av paradigmeskiftet i Norge?

29.8.14

Hjelp forskere til å stille de rette spørsmålene om depresjon

20.8.14

Rapport om psykologiske aspekter ved bipolar lidelse

Kliniske psykologer fra den britiske psykologforeningen har skrevet en rapport om bipolar lidelse, i et fint humanistisk/almenmenneskelig, ikke-objektiviserende språk. En av forfatterne, Anne Cooke (som jeg følger på Twitter), forklarer om hensikten med rapporten
Much has been written about the biological aspects of bipolar disorders: this report aims to redress the balance by concentrating on the psychological aspects, both in terms of how we understand the problems and also approaches to help and treatment. 
We hope this report will influence the way in which services are delivered, so that more people have access to psychological treatments and that services will no longer insist that users accept one particular view of their problem.

19.8.14

Mette Ellingsdalens minneord om Erling Jahn

Forskning på krenkelser søker informanter

jscreationzs/freedigitalphotos.net

Et forskningsprosjekt om krenkelser i psykisk helsevern (eller er det alle psykisk helsetjenester de egentlig mener, inkludert private psykologer og psykiatere uten avtale og de kommunale psykisk helsetjenestene?) søker informanter.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

11.8.14

Toppmøte om medisinfrie behandlingstilbud

Helseminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen vil blant annet bidra når Erfaringskompetanse arrangerer Toppmøte 9. oktober «Med rett til å velge».

- Vi håper å få til gode, konstruktive dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

Invitasjon til seminar for Tidsskrift for psykisk helsearbeidOm Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH):
Blir du medlem i NFPH, får du TPH tilsendt fire ganger i året (abonnement er inkludert i kontingenten).
Siste leder: Erfaringsbasert kunnskap
Mer om TPH
Tidsskriftet tar imot bidrag. Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom. Se Retningslinjer for forfatterne.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid har forstått det

1.8.14

Oslo kommune ønsker innspill om psykisk helse
Jeg savner traumebevisst omsorg i hjelpetjenestene i handlingsplanen, for å
forebygge retraumatisering hos krigs-, voldtekts- og tvangsutsatte brukere.
Som det heter: First, do no harm.