20.8.14

Rapport om psykologiske aspekter ved bipolar lidelse

Kliniske psykologer fra den britiske psykologforeningen har skrevet en rapport om bipolar lidelse, i et fint humanistisk/almenmenneskelig, ikke-objektiviserende språk. En av forfatterne, Anne Cooke (som jeg følger på Twitter), forklarer om hensikten med rapporten
Much has been written about the biological aspects of bipolar disorders: this report aims to redress the balance by concentrating on the psychological aspects, both in terms of how we understand the problems and also approaches to help and treatment. 
We hope this report will influence the way in which services are delivered, so that more people have access to psychological treatments and that services will no longer insist that users accept one particular view of their problem.

19.8.14

Mette Ellingsdalens minneord om Erling Jahn

Forskning på krenkelser søker informanter

jscreationzs/freedigitalphotos.net

Et forskningsprosjekt om krenkelser i psykisk helsevern (eller er det alle psykisk helsetjenester de egentlig mener, inkludert private psykologer og psykiatere uten avtale og de kommunale psykisk helsetjenestene?) søker informanter.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

11.8.14

Toppmøte om medisinfrie behandlingstilbud

Helseminister Bent Høie og Danmarks tidligere statsminister Paul Nyrup Rasmussen vil blant annet bidra når Erfaringskompetanse arrangerer Toppmøte 9. oktober «Med rett til å velge».

- Vi håper å få til gode, konstruktive dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern, sier Eva Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.

Les saken hos Erfaringskompetanse.

Invitasjon til seminar for Tidsskrift for psykisk helsearbeidOm Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH):
Blir du medlem i NFPH, får du TPH tilsendt fire ganger i året (abonnement er inkludert i kontingenten).
Siste leder: Erfaringsbasert kunnskap
Mer om TPH
Tidsskriftet tar imot bidrag. Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom. Se Retningslinjer for forfatterne.

Tidsskrift for psykisk helsearbeid har forstått det

1.8.14

Oslo kommune ønsker innspill om psykisk helse
Jeg savner traumebevisst omsorg i hjelpetjenestene i handlingsplanen, for å
forebygge retraumatisering hos krigs-, voldtekts- og tvangsutsatte brukere.
Som det heter: First, do no harm.

23.7.14

En postmoderne psykiatri

Pat Bracken er en irsk psykiater og filosof. Han har lansert begrepet postpsykiatri på recoveryorientert psykisk helsehjelp som anerkjenner mangfold og annethet. Hør ham i et foredrag han holdt ved Universitet i Glasgow i vinter (foredraget starter ca 02:55).
Hentet herfra.

20.7.14

Flere typer barndomstraumer hos schizofrenidiagnostiserte

7.7.14

Psykologiprofessor prøver nevroleptika

Den engelske professoren i klinisk psykologi Peter Kinderman begynte søndag å ta nevroleptika (klorpromazin), fordi han vil vite hvordan det oppleves.
Du kan følge oppdateringene hans i bloggen og på Twitter.

Kinderman er ansatt ved Universitetet i Liverpool. I september starter han et gratis internettkurs i psykologi og psykisk helse. Kurset går over seks uker og er åpent for alle.

2.7.14

Internasjonal konferanse i England

I september er det en internasjonal konferanse for brukere, familiemedlemmer og profesjonelle hjelpere, der Arnhild Lauveng, Jaakko Seikkula, John Read og Marius Romme er blant foredragsholderne. Les mer

30.6.14

Fra internasjonal konferanse i Drammen

Mette Ellingsdalen intervjues i Dagsavisen i dag, i anledning en internasjonal konferanse som ble avholdt i Drammen for et par dager siden.

– Jeg sier på ingen måte at all behandling jeg fikk var feil, men totalt sett ble jeg bare sykere. Jeg opplevde at jeg ikke fikk bestemme over noe selv lenger, og ble satt på over 25 forskjellige medisiner. Uansett hva jeg sa eller mente ble det bare sett på som en del av sykdomsbildet og ikke som noe relevant, forklarer hun.

Det er lagt ut videoer fra konferansen.

28.6.14

En klient skal ha tilbud om musikkterapi

I 2013 ble musikkterapi for første gang tatt med i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykoselidelser.

Musikkterapi fikk den sterkeste anbefalingen i retningslinjene, som betyr at det sidestilles med for eksempel medikamentell behandling og kognitiv atferdsterapi.

En klient skal ha tilbud om musikkterapi i behandlingen, men det er ikke tilfelle ennå.

Les sak hos Uni Research.

23.6.14

Fulltekstartikler om hallusinasjoner

12.6.14

Lege: - Bydelen mer opptatt av byråkrati enn av bruker

NRK Østlandssendingen fortalte forrige måned om en sak der bydel Nordre Aker i Oslo hadde fjernet personalet som hjalp en bruker, til tross for at både han selv, legen og psykologen hans, mener omsorgen han fikk fungerte optimalt. Han gjorde framskritt. Men etter endringene har han blitt dårligere.

Nå har stortingsrepresentant Freddy de Ruiter (Ap, helse- og omsorgskomiteen) stilt skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie om denne saken - og også om det generelle, prinsipielle behovet for at kommunal ledelse ikke kan fraskrive seg alt ansvar for å føre kontroll og styring med egne etater og deres avgjørelser.

4. juni ble saken tatt opp i Oslo bystyres helse- og sosialkomité. Byråden var i hovedsak avvisende til å gjøre noe med saken, men det ble fattet vedtak i komiteen om én avgrenset bit av saken:

Notat 143 av 27.05.2014 – Bruker i Nordre Aker – Oppfølging – Svar på spørsmål fra Tone Tellevik Dahl (A) og Bjørnar Moxnes (R) (13/02110-6)

MERKNADER:
Komiteens flertall, medlemmene fra A, F og R, viser til Notat 143/2014 BRUKER I NORDRE AKER - OPPFØLGING. SPØRSMÅL FRA TONE TELLEVIK DAHL (A). BJØRNAR MOXNES (R) som omhandler en bruker i bydel Nordre Aker, der bruker, pasientombud og disse medlemmer har bedt byråden gå inn i og granske en lang rekke saksbehandlingsfeil. Disse medlemmer er ikke fornøyd med byrådets svar i notatet og oppfølging av bydelen i denne saken. Blant de saksbehandlingsfeilene som brukeren anfører, er at han mener at bydelsoverlegen er klart inhabil til å behandle hans saker. Brukeren får entydig støtte for sitt syn fra både jusprofessor Jan Fridthjof Bernt og pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, men bydelen er ikke villig til å rette seg etter dette. Disse medlemmer fremsetter derfor formelt krav om at bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning skal kontrolleres av Fylkesmannen , i henhold til kommuneloven § 59.

FORSLAG:
Tone Tellevik Dahl (A), Mazyar Keshvari (F) og Bjørnar Moxnes (R) fremmet følgende forslag:  
Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Votering:
A, F og Rs forslag ble vedtatt mot 6 stemmer (H og V).

Etter dette er helse- og sosialkomiteens vedtak:

Fylkesmannen bes foreta en lovlighetskontroll, i henhold til kommuneloven § 59, av bydel Nordre Aker sin habilitetsbeslutning om bydelsoverlegen som er omtalt i notat 143/2014.

Oppdatering: Politisk ansvarsfraskrivelse, skriver bystyre-medlemmer fra Ap, Rødt, Frp, SV og MDG i Osloby 12. juni.

Oppdatering 2: NRK har laget radioreportasje og nettsak om at brukeren har fått medhold fra Fylkesmannen og at bydelen gjeninnfører den gamle bistandsordningen.

11.6.14

Barndomstraumer og psykose hos etniske minoriteter

The association between childhood trauma and these first rank symptoms may in part explain this group’s higher risk of being diagnosed with a schizophrenia-spectrum diagnosis. The findings show the importance of childhood trauma in symptom development in psychosis.

Ny, norsk studie kan leses i fulltekst her.

24.5.14

Daniel Mackler-filmer gratis i fullversjon

Daniel Mackler har lagt sine filmer Healing Homes om Familjevårdsstiftelsen, Open Dialogue med Jaakko Seikkula, Take These Broken Wings og Coming Off Psych Drugs ut på nettet i fullversjon.

Skjermdump fra Open Dialogue 


Psykofarmaka mot diskriminering?

Får folk med psykisk lidelse piller mot det psykososiale stresset de opplever som følge av stigma og diskriminering?

Les artikkelen Stigma and Discrimination: A Socio-Cultural Etiology of Mental Illness i fulltekst.

Sommerprogram WSO - Oslo og Akershus


29.4.14

Nytt styre i Oslo og Akershus lokallag

WSO Oslo og Akershus avholdt sitt årsmøte 26. april.

Det nye styret:
Leder: Bjørn Ingar Pedersen
Kasserer: Håvard Enberg
Styremedlemmer: Espen Pedersen, Karina Pettersen og Moses Getz
Varamedlemmer: Aud Helen Henriksen, Madelene Gulbrandsen og Gregory Avery Starr
Styret har anledning til å supplere styret med flere varamedlemmer ved behov.

Kontaktperson i styret er Bjørn Ingar Pedersen, e-post: binpeder@live.no

28.4.14

Norge svarer for MR-praksis i FN: Universell periodisk undersøkelseUtenriksminister Børge Brende: 00:07:59
Italia: 00:31:06
New Zealand: 00:47:49
Sveits: 01:41:33
Utenriksminister Børge Brende: 03:16:18

26.4.14

Traumer fører til sårbarhet for psykose

Fra en hovedoppgave i psykologi: [T]raumer kan føre til en ervervet sårbarhet for stress og dermed sårbarhet for å utvikle psykose, og ... en genetisk predisposisjon [er] ikke ... nødvendig. Sammenhengen ser også ut til å avhenge av alvorlighet og omfang av traumer (dose-respons), og kan være spesifikt relatert til utvikling av positive symptomer som hallusinose og vrangforestillinger.

Les Sammenhengen mellom traumer og psykoser i et utviklingsperspektiv: En integrert forståelsesmodell med kliniske implikasjoner, som ligger på nettet i fulltekst.

11.4.14

Skift passord!

På grunn av sårbarheten i OpenSSL, "Heartbleed", må du skifte passord til Google nå. Bruker du Yahoo, skift også passord der.

Følg med på hvilke andre nettsteder du må skifte passord.

Kritisk til norske tolkningserklæringer

Førsteamanuensis Vibeke Blaker Strand ved Senter for menneskerettigheter har skrevet en artikkel om CRPD kalt "Norway's Ratification of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Highlighting Current Discourses in the Field of Human Rights in Norway". Utdrag:

Norway has never before issued such relatively broad declarations that relate to treaty interpretation in the field of human rights. There are a few examples of Norway issuing reservations/declarations to human rights treaties but all of these have been narrowly formulated and are related to concrete provisions in domestic legislation. Most of these reservations/declarations have been withdrawn and those remaining are not controversial. In fact, Norway's policy on reservations and declarations has previously been not to submit these legal caveats upon signature. Rather, Norway's policy has been characterised by objecting to other states’ reservations and declarations, particularly those the Norwegian government considers to be incompatible with the object and purpose of the conventions.

Artikkelen kan leses i fulltekst her.

Mer om menneskerettigheter: FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep (wso.no)