Søkelyset

Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien  

Søkelyset gis ut av WSO, og er inkludert i medlemskapet. 

Abonnement kr 120,- for 4 nummer.
Konto: 6242 05 24639
Adresse: c/o Landsforeningen We Shall Overcome,  Møllergata 12,  0179 Oslo