19.1.12

Seminar: På samme planet?

Dette seminaret ved Bergensklinikkene er en oppfølging av konferansen ”På hver vår planet” som ble arrangert i 2007. Med samhandlingsreformen og økt fokus på brukermedvirkning er temaet ytterligere aktualisert. Fokus på brukermedvirkning og brukerstyring vil gå som en rød tråd gjennom hele seminaret.

Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Bergen
Tid: 12. og 13. april
Pris: kr. 1500,-

Målgruppe: Helse- og sosialpersonell i kommunene, fagpersoner i tiltak for rusavhengige og psykisk helsevern, fengselsansatte, boligetaten, brukerorganisasjoner og andre med interesse for samhandling innen sosial- og helsearbeid.

Påmelding innen 30. mars

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.