19.2.12

Kliniske retningslinjer og brukermedvirkning

"Deltar pasientene i utviklingen av kliniske retningslinjer i Norge?"


I Nasjonal helseplan (2007–2010) slås det fast at brukerne skal være med på å forme alle deler av helsetjenesten. Vi har undersøkt om og hvordan pasienter deltar i retningslinjearbeid i Norge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.