13.2.12

Ønsker din skadehistorie fra helsevesenet

Hva er pasientsikkerhet?
Pasientsikkerhet er vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser. Pasienter skal ikke utsettes for unødig skade som følge av behandlingen de mottar.

http://www.pasientsikkerhetskampanjen.no/ ønsker din skadehistorie:
"Vi ønsker å komme i kontakt med pasienter og pårørende som har blitt utsatt for skade som følge av uønskede hendelser, og som vil dele sine historier.

Hensikten med at pasientene skal fortelle sine historier, er å bidra med flere perspektiver på hvordan skader kan unngås, og ikke minst hvordan man bør behandle pasienten når skaden alt har skjedd. Slik kan pasientene bidra med verdifull læring i form av konstruktive tilbakemeldinger til helsepersonell."

Du kan dele din historie her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.