12.2.12

Selvhjelpsarbeid og selvhjelpsgrupper

Forskning på selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Helsepolitikk, empowerment og positiv helse.
Av Marianne Hedlund og Bodil J. Landstad, Høgskolen i Nord-Trøndelag

Selvhjelpsarbeid og deltakelse i selvhjelpsgrupper bidrar til endring, empowerment og positiv helse når deltakerne opplever samspill og dynamikk i gruppen. Det gir dem mulighet for å endre egne tankemønster og få nye handlingsalternativ. Men, ikke alle selvhjelpsgrupper klarer å oppnå en slik dynamikk og mening for deltakerne, og da fungerer selvhjelpsgrupper som en negativ referanseramme. Det er lite diskusjon om normalitet og avvik blant deltakere i selvhjelpsgruppene. Normaliteten blir ikke utfordret, men tatt for gitt og endring av avviket overlatt til den enkelte å handtere. Dermed er ikke søkelyset rettet mot å endre majoritetsbefolkningens og samfunnets grunnverdier og syn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.