2.2.12

Teater om diagnosesystemet

Sykepleien.no skriver i dag om teaterforestillingen F20.0, som handler om 18-årige Sara som blir diagnostisert med  F20.0 Paranoid schizofreni. Forestillingen stiller utfordrende spørsmål ved dagens diagnosepraksis. Historien er basert på Runa Øvlands egne erfaringer som pasient.

Øvland er utdannet faglærer i praktiske og estetiske fag, kunstterapeut og historieforteller. Hun har jobbet i skole- og fritidssektor, som dramapedagog på sykehus, som frilans forteller og kulturarbeider, og har de siste årene i lange perioder vært frivillig i slumområder i Nord-India med grupper i Women Empowerment og politisk teater. Hun jobber nå som frilans teateraktivist i Norge, hovedsakelig med formen De Undertryktes Teater/ Forumteater, og har blant annet gjort prosjekter om psykisk helsevern, fattigdom, mobbing og rusproblematikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.