27.3.12

Bok om profesjonell incest

En undersøkelse Norsk Psykologforening gjorde på begynnelsen av 1990-tallet, viste at seksuelle overgrep kan ramme ganske mange klienter. Hver tyvende psykolog som svarte, fortalte om seksuell kontakt med minst én klient.

Psykolog Mette Sundt Gundersen har skrevet boka Det skal ikke hende … Grenseoverskridelser og seksuelle overgrep i terapi.

Klientens krefter går ofte med til å takle tilværelsen etter at overgrep har skjedd. Som oftest kommer hun* dårligere ut av en slik behandling - selv om den også på mange måter kan ha vært positiv - enn hvordan hun hadde det da hun begynte der. De opprinnelige vanskene hun hadde, og som gjorde at hun søkte hjelp, kan øke i både omfang og styrke. Mange sørger også over å ha mistet behandleren sin, som kan ha vært den viktigste støtten i livet. Mistillit til terapeuter generelt, til helsepersonell og andre hjelpeprofesjoner, samt andre mennesker overhodet, kan bli konsekvensen for enkelte.

Mens behandleren kan få støtte fra sin forening og kolleger, blant annet økonomisk ved rettssaker, blir klienten ofte stående alene. Verken Psykologforeningen eller Legeforeningen har opprettet organer eller ordninger til å ivareta klienter etter overgrep fra terapeuter.

Mette Sundt Gundersen står bak Stiftelse 99, hvor klienter kan henvende seg etter overgrep og grenseoverskridelser.

* Amerikansk forskning viser at i 70 % av tilfellene hvor det skjer seksuelle overgrep fra terapeut mot klient, er terapeuten mann og klienten kvinne. Totalt er 90 % av de misbrukte klientene kvinner.
I 20 % av tilfellene er både terapeut og klient kvinne.
I 5 % av tilfellene er både terapeut og klient mann.
I 5 % av tilfellene er terapeuten kvinne og klienten mann.


Bladet Psykisk helse nr 5/2007 hadde intervju med Mette Sundt Gundersen, samt med en misbrukt klient (ikke på nettet).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.