16.3.12

Et eldre intervju med Georg Høyer

"Tvangsprofessor" Georg Høyer ble intervjuet av bladet Psykisk helse i 2005. Utdrag:

– I forbindelse med min doktorgrad intervjuet jeg en rekke pasienter få dager etter at de var tvangsinnlagt. Det er mitt klare inntrykk at selv om de hadde psykotiske episoder, så var alle sammen i stand til å se at de trengte hjelp. Men de var ofte uenige med helsepersonellet om hva slags hjelp de trengte, sier Høyer.

Tvangsprofessoren etterlyser mer faglig nysgjerrighet blant kollegene.

– En psykiatri uten tvang ville kreve at det ble brukt mer tid, energi og fantasi på å bygge allianser. Det ville tvinge behandleren til å møte pasientene på deres egne premisser. Jeg har prøvd å få med kolleger på et tankeeksperiment: La oss se for oss en psykiatri totalt uten tvang, sier Georg Høyer.

– Da blir jeg sett på som en raring.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.