8.3.12

Fra "psykisk sykdom" til "hjernesykdom"?

Debate on whether the term "mental health" is misleading will take place at the 20th European Congress of Psychiatry. Dr Baker will present the pros for changing the designation from mental illness to brain illness.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.