1.3.12

Mail fra en leser: - Elendig journalistikk

Hvorfor blander Aftenposten sammen dom til tvungent psykisk helsevern (straffeloven) med Paulsrudutvalgets forslag til endring av de administrative kriteriene for tvungent psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)? Vet de ikke at kun et fåtall havner i tvangspsykiatrien via straffeloven, mens tusenvis havner der, uten å ha begått kriminelle handlinger, via helselovgivningen?

Aftenposten bidrar bare til å styrke alle misforståelsene og fordommene når det gjelder hvem som havner i tvangspsykiatrien, og driver det motsatte av folkeopplysning. Spiller på frykt og stereotypier gjør de også. Fy skamme seg ...

Dessuten har jo Mælandutvalget som så på reglene for dom til tvungent psykisk helsevern foreslått å utvide kriteriene, så det som står i Aftenposten er heller ikke riktig når det gjelder denne gruppen.

Hilsen NN

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.