20.3.12

- Retten til personlig ombud bør lovfestes

- Rätten till personligt ombud bör skrivas in i lagen, skriver en psykiater i svenske Läkartidningen.

- I samband med psykiatrireformens införande 1995 beslutade regeringen att starta en försöksverksamhet med personliga ombud under tre år (1995–1998).

- Socialstyrelsens utvärdering visade att utnyttjandet av psykiatrisk sjukhusvård och psykiatrisk dagvård minskade kraftigt under projekttiden, stabiliteten i boendet ökade och betydligt fler insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beviljades.

Les psykiater Filipe Costas innlegg om personlig ombud.

Litt mer om personlig ombud i bloggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.