28.4.12

Konstruerer adferdsproblemer hos barn

Det samles i dag inn enorme mengder personopplysninger om små barn. Hensikten er å identifisere avvik fra det normale og forebygge antisosial adferd i fremtiden. Enkelte forskere hevder at de kan identifisere potensielt kriminelle ved spedbarnsalder.

Les kronikken "Konstruerer adferdsproblemer" av Solveig Østrem og Mari Pettersvold. http://morgenbladet.no/ideer/2012/konstruerer_adferdsproblemer

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.