14.5.12

Åpent seminar om straffelovens tilregnelighetsbegrep

Temaet har vært debattert i fagkretser i lengre tid, men med 22/7-saken har straffelovens tilregnelighetsbegrep med hensyn til gjerningspersoner som var psykotiske i gjerningsøyeblikket, vekket til live en langt bredere samfunnsdebatt om hvordan norsk rett avgrenser straffeansvaret for personer med psyko-sosiale funksjonshemninger.

ICJ-Norge inviterer til åpent seminar om temaet på Litteraturhuset i Oslo 29/5. Med Randi Rosenqvist, Pål Abrahamsen, Svenn Torgersen, Anders Løvlie og Ketil Lund.

Les mer http://icj.no/?p=452

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.