21.5.12

Høring Lex Breivik

Tirsdag 22.5. har Helse- og omsorgskomiteen åpen høring om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.) (Prop. 108 L (2011-2012)).

Rekkefølge:
WSO
Hieronimus
ICJ-Norge
Juss-Buss og Rettspolitisk forening
Den norske legeforening

http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/Horingsprogram/?dateid=10003471

Høringen kan ses på nett-tv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.