2.5.12

Kritiserer "tilgang på tvers"

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap på høring.
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/hoyringar/Hoyringsdokument/2011/horing---utkast-til-forskrift-om-virksom/horingsnotat.html?id=667360

Departementet sier i sitt forslag at krav om uttrykkelig samtykke fra pasienten ikke gjelder for tilgang til helseopplysninger i arbeidsfellesskapets helseregister når dette er nødvendig for å ivareta formålet. Datatilsynet er blant dem som mener dette er en mangel ved forslaget.
http://www.idg.no/computerworld/helse/article244091.ece

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.