12.5.12

Neste nummer av TPH

Innhold i neste nummer av Tidsskrift for psykisk helsearbeid (kommer 23/5):

Leder: Filosofi og psykisk helsearbeid. Å finne veier til livet og til den andre

Fagfellevurderte artikler:
Hans H. Grelland: "Filosofier om angst. Kierkegaard, Heidegger og Sartre"
Berit Bårdsen: "Gadamers forståelsesbegreperillustrert gjennom en veiledningssituasjon"
Toril Borch Terkelsen og Inger Beate Larsen: "Tvangsmedisinering som permanent unntakstilstand. Erfaringer fra feltarbeid";

Fagartikler:
John Shotter: "Bodily Way-finding our way into the future - finding the guidance we need for our next step within the taking of our present step"
Dag Øystein Nome: Kroppen som dannelsesarena
Marit Elisabeth Harr, Else Margrethe Eide og Anders LIndseth: "Reflekterende prosesser i studentveiledning"

Essay: Rita K. Klausen: "Den poetiske innsikten i praksis. Om å skrive gode faglige essay"

Fortelling: Gunn Helen Kristiansen: "Stress-sårbarhetsmodellen sett i lys av Newton, Descartes og Galilei"

Skeivt blikk: Jon A. Lindstrøm: "Psykotiske vrangforestillinger og utilregnelighet"

I tillegg til alt dette er det bokanmeldelser og gjensyn med en eldre tekst i spalten Vox populi.

http://nb-no.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402108406488410&id=127366033962650

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.