7.5.12

Revidert rundskriv om bruk av politi som "ambulansepersonell"

"Helsedirektoratet og Politidirektoratet har revidert rundskriv IS-15/2006 2006/011 som omhandler helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke. Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom helsetjenesten og politiet slik at felles utfordringer løses på egnet måte og til beste for psykisk syke.

Lov om psykisk helsevern er noe endret siden forrige rundskriv ble utarbeidet. Rundskrivet er revidert i tråd med lovendringene, og klargjør ansvars- og oppgavefordelingen mellom helsetjenesten og politiet i forhold til personer med psykiske lidelser."

https://www.politi.no/Nyhet_11198.xhtml

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.