2.5.12

Selvmord i psykisk helsevern

Hver tredje dag i 2011 tok en pasient i psykisk helsevern sitt liv.
http://psyknyheter.wordpress.com/2012/04/30/selvmord-hver-tredje-dag-i-psykisk-helsevern-dobbeltdiagnose/

Unge mennesker som nylig har vært i kontakt med psykiatrien, har tolv ganger så høy risiko for selvmordsforsøk som andre unge, viser en ny, stor undersøkelse fra Danmark. Personer fra familier med lav sosio-økonomisk status er mer utsatt enn andre.
http://psyknyheter.wordpress.com/2012/04/30/12-doblet-risiko-for-selvmordsforsok-hos-unge-etter-kontakt-med-psykiatrien-journal-of-child-psychology-and-psychiatry/

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.