16.5.12

Seminar: Hva gjør diagnosene med oss?

Schjelderupseminaret 2012: Hva gjør diagnosene med oss?

Tid: 5. og 6. juni
Sted: Lillehammer

OBS! Påmeldingsfrist er tirsdag 22. mai.

Kurset er søkt godkjent som selvvalgt kurs for spesialisering for leger (allmennmedisin, samfunnsmedisin og psykiatri 12 timer), sykepleiere, psykologer og prester.

https://www.nansenskolen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=450&Itemid=122

(Ingenting om oss uten oss, heter det. Men her var det dårlig med brukerrepresentasjon som kan svare på hva diagnoser faktisk gjør med folk.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.