17.5.12

Tidsskrift for psykisk helsearbeid

Tidsskrift for psykisk helsearbeid (TPH) tar imot bidrag.


Artikler bør ikke overskride 30 000 tegn inkludert mellomrom. Litteraturliste og noter regnes som en del av artikkelen. Essay/Fortellinger blikk bør ikke overskride 20 000 tegn inkludert mellomrom. Skeivt blikk/Gode eksempler/Bokanmeldelser bør ikke overskride 10 000 tegn inkludert mellomrom.

Les Retningslinjer for forfatterne.

Bok

Boka Variasjon og dialog. Perspektiver på psykisk helsearbeid kom ut på Universitetsforlaget februar 2011. Den springer ut av erfaringene med Tidsskrift for psykisk helsearbeid og bygger videre på de tradisjoner og perspektiver som har utviklet seg i redaksjonen i tidsskriftets første fem år.

Om bokas intensjon skriver redaktørene Anders Johan W. Andersen og Bengt Eirik Karlsson:

Vårt utgangspunkt for denne boken er todelt. Vi ønsker 1) å skape forandring av praksiser i arbeidet med psykisk helse og 2) bidra til debatt om de samme praksisene. Til det første punktet er å si at denne boken er tvetydig og normativ. Normativ i den forstand at vi som redaktører løfter fram noen måter å samarbeide omkring psykisk helse på som bedre enn andre måter. Denne boken ønsker å peke på noen av disse bedre praksisene for å utfordre, oppfordre og inspirere til at folk tar i bruk denne kunnskapen. Boken blir tvetydig i den betydning av å si: JA, noe er bedre enn noe annet, og: JA, det er farlig å si akkurat det.

Faren med å si at noe er bedre enn noe annet, er at man fort blir historieløs. Vi glemmer at vi har sagt akkurat det samme tidligere, og ser ikke at det blir sagt hver gang. Når man gikk fra varme og kalde bad til insulinsjokk, bruk av elektrosjokk, siden til medikamenter og nå brukermedvirkning – begrunnes det på samme måte: Dette er et framskritt, og dette vil gjøre det bedre for dem som lider. Kanskje kan dette være riktig for noen eller mange, men det er aldri det for alle. OG, minst like viktig: Det får oss til å tro at det bare finnes én rett vei for eller løsning på psykisk helse. Vår normative tvetydighet handler derfor om å mene og begrunne noe som vi mener kan være bedre praksiser i samarbeidet omkring psykisk helse. SAMTIDIG ønsker vi å bruke tvetydigheten til å si at det er ikke sikkert, og til å skape debatt. Det normative er ikke det samme som skråsikkerhet, men en tydeliggjøring av eget standpunkt som derved forhåpentligvis kan få andre som er uenig eller tenker annerledes, til å delta. Det er ment som en invitasjon til dialog. Dialog forstått som en likeverdig samtale mellom to eller flere basert på en gjensidig respekt og felles forståelse av betydningen av den andres stemme og argumentasjon for derved å kunne utvikle egne resonnementer.
(s. 17)

Inntektene fra boka går til Stiftelsen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern, som hvert år deler ut Ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.