10.6.12

Årsstudium i brobyggermetodikk

Studiet i Brobyggermetodikk går over to år på deltid, og gir 60 studiepoeng. Det er også mulig å ta kun ett år av studiet. Søknadsfrist er 15. juni.
Les mer

Målgruppen for studiet er mennesker som i kraft av sin erfaringskompetanse, interesser og/eller arbeidsoppgaver ønsker å bidra som brobyggere i skjæringspunktet mellom brukere og leverandører av offentlige tjenester og deres omgivelser. Bruken av erfaringskompetanse er sentral, og målgruppen for studiet utgjøres både av mennesker som av ulike årsaker ikke har vært tilknyttet det ordinære arbeidsmarkedet, og mennesker som er i en jobb der de trenger brobyggerkompetanse.
Studieplan

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.