9.6.12

Konferansen Krise - når, hva, hvordan? 

DPS Gjøvik inviterer samarbeidspartnere og andre som er opptatt av temaet "Hvordan samarbeider vi i 1. og 2. linjetjenesten om å hjelpe mennesker i krise?" til konferansen Krise - når, hva, hvordan? 15. - 16. november på Gjøvik.

Trond Hatling og Finn Skårderud bidrar sammen med mange andre til spennende foredrag. Mål for konferansen er å gi oppdatert kunnskap om kriser, belyse nasjonale faglige og organisatoriske føringer for akutt ambulant krisearbeid, brukerperspektiv og samhandling.

Program

Påmelding (innen 28. juni)
Påmelding stand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.