14.6.12

To konferanser i Oslo

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Tid: Mandag 29. og tirsdag 30. oktober
Sted: Oslo Kongresssenter, Folkets Hus

Temaer:
Tidlig psykosebehandling, diagnoser og diagnosesetting, rettspsykiatrien, ny behandling til utsatte grupper (BET, Psyk forandring), brukermedvirkning for pårørende, ACT-team, presentasjon av ny forskning.

Målgrupper:
Ledere og andre ansatte i psykisk helse og rusfeltet, både spesialist- og primærhelsetjenesten.
Fylkesleger, helsesjefer, kommuneoverleger og andre i primærhelsetjenesten.
Brukerorganisasjoner, ansatte ved høgskoler og universitet, politikere og andre interesserte.

Program og info

-------

Konferanse om forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning: Nye veier i dagens medisin - 
har vi plass til annerledestenkerne?

”Verden” blir summen av de spesifikke faginnsiktene som bygger på det normalvitenskapelige paradigmet. Alt som faller utenfor dette eksisterer ikke eller det kan ikke erkjennes vitenskapelig.

Tid: 27.-28. september
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus

Foredragsholdere:
Per Arne Bjørkum, Trond Skaftnesmo, Johanna Hök, Elling Ulvestad, Jan Inge Sørbø, Tor-Johan Ekeland, Ingun Elstad, Linn Getz, Jan Helge Solbakk.

Program og info

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.