10.8.12

Fagdag om spiseforstyrrelser

Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS) i Oslo feirer at de er 25 år i år. I den anledning arrangeres en fagdag 20. september, "Under overflaten".

Spiseforstyrrelser handler først og fremst om følelser, og det å få hjelp til å oppdage og forstå det følelsesmessige innholdet i lidelsen står sentralt i en tilfriskningsprosess. Fagkunnskapen som presenteres og fagdagen som helhet gir et bilde av IKS' erfaringer gjennom 25 år, og ønsket deres er å nå ut med kunnskap og informasjon som kan bidra til økt forståelse for fenomenet spiseforstyrrelser, både blant dem som selv sliter og blant dem som skal hjelpe. Fagdagen retter seg mot helsepersonell, studenter, de som selv sliter med spiseforstyrrelser, pårørende, lærere og andre interesserte.

Program og påmelding på IKS' nettsted

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.