4.8.12

Pasientrettighetslovens kapittel 4A og bruk av psykofarmaka

Kapittel 4A i pasientrettighetsloven gir ikke adgang til tvangsmedisinering med psykofarmaka, likevel godkjennes dette i praksis, skriver advokatfullmektig Fredrik L. Ellingsen i en kommentar i dagens Aftenposten.

For en tid tilbake fikk jeg en e-post fra en bloggleser med lenke til et foredrag om antipsykotika som tvungen helsehjelp i sykehjem. Vedkommende skrev:

Legg merke til hvordan man ønsker å tvangsbehandle med nevroletika eldre som viser "mistro mot personalet", er "klagende og engstelige", viser "aggresjon ved grensesetting" osv. Dette er jo reine tukthuset. Og legg merke til bildet av Jack Nicholson som illustrasjon (er vel fra Gjøkeredet eller Shining). 

Dette er også et grotesk eksempel på hvordan pasientrettighetsloven kap. 4A vil bli brukt, misbrukt, feiltolket og lagt på strekk. Kap 4A regulerer ikke undersøkelse og behandling av psykisk lidelse uten eget samtykke, men med helsepersonellets kolossale makt og definisjonsmakt er det meste mulig (som å begrunne nevroleptikabehandling med forebygging av vesentlig somatisk helseskade, slik denne overlegen begir seg inn på). 

Les og bli skremt.Om pasientrettighetslovens kapittel 4A

Loven trådte i kraft 01.01.09. Den omhandler bruk av tvang i helsevesenet utenfor lov om psykisk helsevern. Bestemmelsen kommer til anvendelse ved helsehjelp for somatiske sykdommer hos personer som anses å mangle "samtykkekompetanse" og som motsetter seg helsehjelp (gjelder ikke øyeblikkelig hjelp): Personer med psykiske lidelser, eldre/demente, utviklingshemmede og personer med hodeskader.

- Loven gjelder pasienter som mangler samtykkekompetanse og motsetter seg helsehjelp.
- Loven omfatter hele kommunehelsetjenesten, herunder pleie og omsorg, i tillegg til tannhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
- Loven gjelder som hovedregel alle former for helsehjelp, med unntak av undersøkelse og behandling av psykiske lidelser, hvor psykisk helsevernloven anvendes.

- Det er ganske enkelt oppsiktsvekkende at en slik lov kan vedtas uten noen form for offentlig debatt. Noe tilsvarende kunne etter mitt syn ikke ha skjedd i noe annet land i Europa, uttalte jurist og menneskerettighetsekspert Gro Hillestad Thune til Dagens Medisin.

Alt fra tvungen narkose og inngrep i kroppen, til beltelegging og medikamenter rørt inn i syltetøyet tillates mot pasientens vilje når han eller hun ikke anses å ha samtykkekompetanse. Kontrollen er "stikkprøver".

Helsedirektoratet laget et lite internettkurs for helsepersonell om lovendringen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.