18.9.12

Bedre med ti friske i hånden enn en syk på taket?

Mail fra en leser:

Denne er etterhvert blitt nokså gammel, men 'fortjener' kanskje like fullt å trekkes frem...

På tampen av 22. juli-rettsaken kom psykolog Pål Grøndahl med ros til aktoratets prosedyre og deres oppfatning om at «det [er] verre at en psykotisk dømmes til forvaring enn at en ikke-psykotisk dømmes til tvungent psykisk helsevern.» Grøndahl understreker at "tvungent psykisk helsevern er et gode", og begrunner så dette på følgende måte:

En frisk i tvungent psykisk helsevern har bedre mulighet til å påvirke sin egen situasjon – nettopp fordi han ikke er syk.

Så da burde jo den saken være grei, ikke sant? Rosenhan og Juklerød, hvem fan er det?

(For de som ikke kjenner hele historien, her er kortversjonen: David Rosenhan var en amerikansk psykolog som utførte et eksperiment i 1973, der han selv og syv andre friske personer simulerte hørselshallusinasjoner for å bli innlagt på psykiatrisk sykehus. Så snart de var innenfor, sluttet de med all simulering, og ventet på å se hvor lang tid det gikk før sykehuset oppdaget at de var 'normale'. Resultatet var at de forble innlagt i opptil 52 dager, og samtlige ble skrevet ut under løfte om at de skulle fortsette å ta antipsykotika for å holde schizofrenisykdommen sin 'i sjakk'.)

Det er også påfallende at Grøndahl kommer med en slik uttalelse om friske pasienters muligheter til å påvirke sin egen situasjon i kjølvannet av en sak der man har lagt til grunn en diagnose som kun støttes av 2 av de 24 – fireogtyve – erfarne fagpersoner som har undersøkt 'observanden' inngående. Når det faktum at en pasient ikke fremviser et eneste psykotisk symptom under 21 dagers døgnobservasjon, ikke er nok til å rokke ved psykiatermindretallets «erfaringsbaserte kliniske skjønn» så kan man lure på hvordan denne friske pasienten skal «påvirke sin egen situasjon». Mest sannsynlig ville dette kun resultere i en ytterligere diagnostisering med «manglende sykdomsinnsikt».
(I dette konkrete tilfellet kompliseres selvfølgelig saken noe av at man står overfor en person som er klin hakke gæren i enhver folkelig betydning av begrepet, men det burde ikke ha noe å si for den prinsipielle siden av saken. Vi var tross alt enige om at vi skulle behandle ABB i henhold til våre generelle demokratiske og rettssikkerhetsmessige prinsipper, var vi ikke?)

- Bonivard

1 kommentar:

  1. Bonivard18.9.12

    Konklusjon: Blogging via automatisert mailtjener fungerer bare sånn måtelig.

    SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.