28.9.12

Frykter samhandlingsreformen


Forsker og psykolog Alain Topor frykter at Norge med samhandlingsreformen kan få institusjoner igjen.

- Vi vil nok ikke få tilbake de store, gamle institusjonsbygningene. Men når systemet har kontroll på alle deler av brukernes liv, fra de står opp og går på sitt ulønnede arbeidstiltak, til de er hjemme og har fritid, så fratas i realiteten brukerne muligheten til å styre eget liv, mener han.

Les saken hos NAPHA.

Sammenfatning av Topors foredrag:
Brukaren som medborgare?
- Hur skall människor som av psykiatrin beskrivs som

- försjunkna i sig själva, inaktiva med nedsatt drivkraft, med ett förändrat känsloliv, en oförmåga att fatta beslut och drabbade av tankestörningar, hallucinationer och vanföreställningar…

- … kunna delta i planeringen av sin egen vård och av vårdens organisering och allmänna inriktning?

Just inom vården av psykiskt sjuka och funktionshindrade har sannolikt den patriarkala synen, som den ”goda staten” är uttryck för, särskilt svårt att släppa greppet om våra föreställningar.

Hentet fra NAPHA

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.