9.10.12

Overforbruk av antidepressiva?

Mail fra en leser:

Forbruket av antidepressiva står ikke i forhold til senere tiders studier av effekten, skriver Per Anders Todal i Dag og Tid.

I 2011 fekk 303.715 nordmenn antidepressive medisinar på resept, syner tal frå Folkehelseinstituttet. Det er over seks prosent av befolkninga. Aldri før har så mange nordmenn blitt behandla med anti-depressiv. I fjor vart det delt ut nærare 97 millionar døgndosar med slik medisin her i landet, også det er norsk rekord.

Tendensen er ikkje ny, bruken av slike medisinar har auka nesten kvart år sidan tidleg på 1990-talet. Men det merkelege er at auken held fram sjølv om legevitskapen så radikalt har endra syn på effektiviteten til antidepressive medisinar dei siste åra.


På 1990-talet var både helsevesenet og forskarane svært entusiastiske over kor effektive dei nye anti-depressiva var. Mange kjende psykiatrar tok del i jubelen over dei vitskaplege framsteget som skulle gje så mange menneske betre liv. Men i dag er det ei langt meir nøktern erkjenning som dominerer: Midla er framleis nyttige for ein del pasientar, men dei heldt slett ikkje det dei lova.

For folk med lettare depresjonar – som er majoriteten av dei deprimerte – har anti-depressiv liten verknad ut over placeboeffekten, syner fleire store studiar dei siste åra. Dette er i dag å rekne som etablert kunnskap. Likevel aukar altså bruken av desse medikamenta i det norske helsevesenet framleis.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.