7.10.12

PST ønsker å innskrenke taushetsplikten

Helsepersonell må melde fra til politiet når pasienter VEKKER BEKYMRING, mener Politiets Sikkerhetstjeneste.

- Kan føre til Stasi-tilstander i Norge, sier stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Thomas Breen.

Søndagsavisa 7.10.

1 kommentar:

  1. Bonivard8.10.12

    Forslaget ble jo heldigvis ettertrykkelig skutt ned (no pun intended) av både legeforening, psykologforening, Ap og Høyre. Sistnevnte (v/ Bent Høie) trakk frem poenget med at (sitert etter hukommelsen) «Det beste fra alle ståsted er jo at pasienten kontakter hjelpeapparatet og får bistand til å bli friske, ikke at de vegrer seg for å ta kontakt eller for å snakke åpent med behandler, av frykt for å bli overvåket av politiet.»

    Da venter vi bare på at man anvender den samme logikken i forhold til problemstillingen at hjelpetrengede unnlater å be om hjelp av frykt for hvilke tvangstiltak helsevesenet vil kunne iverksette mot dem med hjemmel i den eksisterende lovgivningen. (Jfr. Sigruns innlegg i Morgenbladet.) Undertegnede holder ikke pusten.

    SvarSlett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.