16.1.13

Merkelig "nyansering" om tvang

For to dager siden fortalte jeg om Nesten Helg-arrangementet i Kristiansand som skal handle om tvang. Dagens Fædrelandsvennen omtaler dette talkshowet, under overskriften "Debatterer tvang for åpen scene". Avisen intervjuer blant andre Nesten Helg-sjef og psykolog Karl Erik Karlsen:

" – Med å ta [tvang] opp i Nesten Helg prøver vi å nyansere bildet folk har av bruk av tvang innenfor psykiatrien. En ting er den enkeltes frihetsfølelse og den krenkingen det medfører å bli utsatt for tvang. Den andre siden er lovverket som gjør det mulig å bruke tvang i tilfeller hvor pasienter er i fare for å skade seg selv eller andre. Til talkshowet vil det også komme to gjester som sier at tvangen har vært god for dem som vil dele sine erfaringer, sier Nesten Helg-sjef og psykolog Karl Erik Karlsen."

Men bildet blir vel ikke spesielt nyansert når de inviterer to med brukererfaring som er glad for tvangen, men ingen bruker som har blitt traumatisert og som slett ikke er takknemlig i ettertid? En av dem som er glad for tvangen, sier til avisen:

"Jeg er litt bekymret for den veien politikken går. Det går mer og mer over til en snever definisjon av psykose som eneste grunn for tvang. Hvis disse blir mer snevret inn, så vil folk som er i den situasjonen jeg var i risikere å dø."

Jeg aner ærlig talt ikke hva hun mener, men jeg skjønner såpass at hun er redd for at det skal bli for lite tvang.

Skjønt det verste er kanskje at psykolog Karl Erik Karlsen underslår behandlingskriteriets eksistens, som om han ikke har fått med seg verken lov om psykisk helsevern, Helsedirektoratets arbeidsgruppe som vurderte behandlingskriteriet, eller Paulsrud-utvalget.

Menneskerettighetene er ikke nevnt i artikkelen om tvang.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.