8.2.13

NFPH inviterer til skrivekurs om psykisk helsearbeid

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid (NFPH) inviterer i samarbeid med Høgskolen i Buskerud til skriveverksted.

• Kurset er åpent for alle interesserte, uavhengig av bakgrunn og tidligere erfaring
• Kurset er gratis

• Du må ha et engasjement for fagfeltet psykisk helsearbeid eller andre fagområder innen helse- og velferdsfag
• Du har et ønske om å arbeide med en artikkel, kronikk, essay eller lignende som uttrykker dette engasjementet
• Du har mulighet til å delta på tre samlinger i Drammen (7. mars, 13. mai og 9. september, kl. 17:00 – 20:00)

Mer info på bloggen til NFPH

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.