1.6.13

Debatt om diagnoser

Podcast der psykoterapeut og forfatter Gary Greenberg, direktør Thomas Insel ved USAs største forskningsinstitusjon innen psykisk helse, og president Jeffrey Lieberman i den amerikanske psykiaterforeningen debatterer diagnoser. http://www.sciencefriday.com/segment/05/31/2013/bad-diagnosis-for-new-psychiatry-bible.html#path/segment/05/31/2013/bad-diagnosis-for-new-psychiatry-bible.html

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.