10.8.13

Hvordan lese en nyhetsartikkel

Mail fra en leser:
 
 
I etterkant av at en NAV-ansatt ble knivstukket av en klient og døde av skadene, har det vært mye fokus på at mannen tidligere har vært dømt for trusler og vold, men ikke fengslet fordi han ble ansett som (mulig) utilregnelig, samtidig som han heller ikke ble dømt til tvungent psykisk helsevern. NRK skriver i den forbindelse at:
 
For å bli dømt til tvungent psykisk helsevern må tre vilkår være oppfylt. Handlingene som er utført må være alvorlige nok, retten må mene at det er gjentakelsesfare og den tiltalte må regnes som utilregnelig.
 
Det lenkes også til en eldre artikkel om utilregnelige kriminelle, der man finner følgende faktaboks:
 
TVUNGEN BEHANDLING
 • Tvungent psykisk helsevern og tvungen omsorg kan bare idømmes når:
 • Tvang anses som nødvendig for å verne samfunnet.
 • Lovbryteren har begått eller forsøkt å begå en alvorlig kriminell handling som krenker andres liv, helse eller frihet.
 • Faren for nye, alvorlige lovbrudd anses som nærliggende.
 • Dersom lovbruddet anses som mindre alvorlig, må gjerningsmannen ha begått lignende ting tidligere, og faren for gjentakelse må være «særlig nærliggende».
 •  
  De fleste lesere av denne bloggen har forhåpentligvis allerede tenkt: "Men dette stemmer jo ikke - hva med bl.a. behandlingskriteriet?" - noen har kanskje sågar begynt å vurdere mulighetene for å klage til PFU.
  Faktum er imidlertid at det er riktig - teknisk sett - når NRK skriver at "Tvungent psykisk helsevern [bare] kan idømmes når" det er snakk om nærliggende gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd, eventuelt særlig nærliggende gjentagelsesfare for mindre alvorlige lovbrudd. Det springende punktet her er ordet "idømmes" - det er bare under disse vilkårene at domstolene kan dømme en person til TPH. Derimot har helsevesenet langt videre fullmakter til å vedta tvungent psykisk helsevern - men det er da altså snakk om et vedtak, og ikke en dom.
   
  Så nå vet du det. Og du har formodentlig også blitt kvitt den utbredte feiloppfatningen at formålet med faktabokser er å informere lesere som ikke kan noe om temaet, og skjønt at journalistene forutsetter at samtlige lesere skal besitte den detaljkunnskap om feltet som er nødvendig for å kunne oppfange slike detaljnyanser og forstå hva som egentlig er realitetene.
  Og hvis (eks-)tvangsinnlagte pasienter i fremtiden skulle komme til å bli utsatt for totalt ubegrunnet stigmatisering fra folk som har lest disse artiklene og antar at tvangsinnleggelse pr.def. forutsetter at man har begått en alvorlig straffbar handling - vel, da får de bare passe på å påpeke i absolutt enhver sammenheng hvor dette nevnes at "Ja, jeg har vært tvangsinnlagt, men det dreide seg ikke om en dom om tvangsinnleggelse, og jeg (i likhet med det store flertall av tvangsinnlagte pasienter) har verken begått en straffbar handling eller engang vært ansett som en potensiell fare for andre".
   
  Det kan da ikke være så fryktelig mye å forlange av eks-tvangsinnlagte?
   
   
  -Bonivard

  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar

  LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

  Motta nye innlegg på e-post.