20.8.13

Robert Whitaker på Litteraturhuset 26.08.


Skjermdump fra peersnet.org
En mirakelpille for psyken - Temamøte mandag 26. august kl 18 på Litteraturhuset, Amalie Skram sal

Arrangementet foregår i hovedsak på engelsk.

Robert Whitaker, amerikansk journalist og forfatter av blant annet Mad in America og Anatomy of an Epidemic, vil presentere forskning på langtidsvirkninger av nevroleptika. Deretter vil det være reflekterende panelsamtale mellom Ole Steen, avdelingsoverlege ved OUS, Jan Ivar Røssberg, overlege og professor PhD, Mette Ellingsdalen, erfarer og leder i Landsforeningen We Shall Overcome - WSO og Robert Whitaker. Det vil åpnes for spørsmål fra salen.


Anatomy of an Epidemic har Robert Whitaker gjort et dypdykk fra og med de første studiene da nevroleptika ble introdusert og frem til i dag. Han fant to historier, en som har blitt presentert av legemiddelindustri og store deler av det psykiatriske fagfeltet, og en annen som forskningsresultatene de facto viser.

Det er verdt å merke seg at Whitaker, som arbeidet med ganske tradisjonell medisinsk journalistikk, startet arbeidet på dette feltet med det utgangspunkt at medikamenter er både nødvendige og et gode for mennesker med psykiske lidelser. Det var det han fant da han gikk forskningen nærmere i sømmene, som førte ham til den mer kritiske posisjonen som kommer til uttrykk i bøkene hans.

Temamøtet 26. august er viktig å få med seg for alle som jobber innen feltet. Kunnskapen om psykofarmaka, og spesielt langtidsvirkninger av nevroleptika, som Robert Whitaker presenterer, vil måtte ha konsekvenser for retningslinjer og praksis også i Norge. 

Kilde: Mette Ellingsdalen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.