14.8.13

WSO skal arrangere kurs om rettigheter

WSO har lenge ønsket å få til et kurs om rettigheter for personer under tvang. Foreningen får mange henvendelser som gjelder rettigheter ved tvangsinnleggelse og andre former for tvang/trusler om tvang.

Folk spør blant annet om:

- Hvordan skal man gå fram for å klage?
- Hva skjer hvis saken kommer for retten?
- Har man rett på «second opinion»?
- Hva gjør man om man ikke får det man har krav på?

gyldendal.no
WSO opplever at behovet for informasjon om slike rettigheter er mye større enn det foreningen klarer å fylle. En løsning på det problemet er at flere får informasjon - derfor kurs om rettigheter. På den måten kan flere utdannes til å gi likemannsstøtte til andre. Men minst like viktig er det at de som selv er utsatt for tvang, eller i risiko for tvang, kan få vite mer om egne rettigheter, og på den måten bli sterkere og kunne få mer kontroll over eget liv.

Siden det også er stor forskjell på formell kunnskap, altså hva lover og forskrifter sier man har rett på, og den erfaringsbaserte kunnskapen hos personer som har opplevd systemet i praksis, ønsker WSO å lage kurs om både teori og erfaring.

I tillegg til å utarbeide et kurs (som WSO etter hvert tar sikte på skal holdes i mindre grupper flere steder i landet), vil WSO også lage en nettside. Når man trenger det som mest, er det sjelden det er mulig å gå på kurs, så da er det viktig å kunne finne informasjonen på egen hånd.

WSO ønsker også å inkludere tips om hvordan man kan komme seg ut av en tvangssituasjon, ikke bare i forhold til lovverk, men også andre viktige ting.

Arbeidet med å lage kurset starter nå i høst, og antas å være ferdig før sommeren 2014.

Har du innspill å komme med? 
- Et spørsmål om rettigheter?
- Noe du lurte på tidligere som du nå vet svaret på?

Blant WSOs medlemmer er det utrolig mye erfaring, og den trenger foreningen for å kunne lage et godt kurs.

Send e-post eller brev. Eller ring kontoret, som så kan skrive ned innspillet ditt. Liv Skree vil være leder for prosjektet: liv.skree@hotmail.com

Medlemskap i WSO koster 100 kr per år, eller 500 kr for livstidsmedlemskap.

Kilde: WSO-posten nr 3/2013

2 kommentarer:

 1. Anonym16.9.13

  Via Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på Facebook "I dag og i morgen arrangerer FFO kurs om hvordan FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne kan brukes interessepolitisk." http://www.ffo.no/no/Sidemeny/Aktuelt/Rettigheter/Lovarbeid/Bli-kjent-med-FN-konvensjonen/

  Studiehefte og presentasjoner kan lastes ned fra nettsiden.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk, Jan Olaf.
   Ser imidlertid ikke ut som de problematiserer tolkningserklæringene som diskrimenerer vår gruppe.

   Slett

LAGE LENKE: <a href="url-adresse">Lenkens navn</a>

Motta nye innlegg på e-post.